Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận GDTC và GDQP đại học chính quy Khóa 18

- Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây

- Sinh viên tham khảo Kế hoạch cấp chứng chỉ GDTC & GDQP số 510/2018/KH-TĐT ban hành ngày 28/3/2018 trên Cổng thông tin sinh viên.